• Panasonic

Tủ lạnh Panasonic

Tủ lạnh Panasonic 540 lít NR-YW590YMMV

59,990,000₫

Tủ lạnh Panasonic 550 lít NR-DZ601YGKV

37,990,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN

6,590,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN

7,290,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261APSV

8,090,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV

8,940,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

11,590,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280WKVN

11,550,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VGMV

10,990,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN

13,590,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN

13,340,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331WGKV

16,590,000₫

Chứng nhận đại lý

Thu gọn