• Casper

Điều hòa Casper

ĐIỀU HÒA CASPER 1 CHIỀU INVERTER 12000BTU TC-12IS36

6,090,000₫

Điều hoà Casper 12000 BTU 1 chiều KC-12FC32

5,390,000₫

Điều hoà Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12FS32

5,490,000₫

Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12FS33

5,650,000₫

Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều SC-12FS32

5,550,000₫

Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều SC-12FS33

5,550,000₫

Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều SH-12FS32

5,690,000₫

Điều hoà Casper 12000 BTU Inverter 1 chiều GC-12IS32

6,350,000₫

Điều hòa Casper 12000 BTU Inverter 1 chiều GC-12IS33

6,450,000₫

Điều hòa Casper 12000 BTU Inverter 1 chiều GSC-12IP25

6,640,000₫

Điều hòa Casper 12000 BTU Inverter 1 chiều HC-12IA32

6,200,000₫

Điều hòa Casper 12000 BTU Inverter 1 chiều HC-12IA33

6,400,000₫

Chứng nhận đại lý

Thu gọn