• LG

LG Cửa Ngang

Máy giặt LG Inverter 10 kg FV1410S3B

9,608,000₫

Máy giặt LG Inverter 10 kg FV1410S4P

8,890,000₫

Máy giặt LG Inverter 10 kg FV1410S5W

10,640,000₫

Máy giặt LG Inverter 10.5 kg FV1450S3W2

11,590,000₫

Máy giặt LG Inverter 11 kg FV 1411S4P

9,590,000₫

Máy giặt LG Inverter 11 kg FV1411S3B

15,400,000₫

Máy giặt LG Inverter 11 kg FV1411S5W

12,540,000₫

Máy giặt LG Inverter 13 kg FV1413S3WA

16,400,000₫

Máy giặt LG Inverter 15 Kg F2515STGW

14,850,000₫

Máy giặt LG Inverter 8.5 kg FV1408S4V

10,590,000₫

Máy giặt LG Inverter 8.5 kg FV1408S4W

Liên hệ

Máy giặt LG Inverter 9 kg FV1409S2V

7,990,000₫

Chứng nhận đại lý

Thu gọn