• Hitachi

Hitachi Inverter

Tủ lạnh Hitachi Inverter 275 lít R-B330PGV8 BSL Tủ lạnh Hitachi Inverter 275 lít R-B330PGV8 BSL
-5%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 275 lít R-B330PGV8 BSL

Giảm -5%
11,490,000₫ 12,090,000₫
Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9 GBK Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9 GBK
-9%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9 GBK

Giảm -9%
13,740,000₫ 15,050,000₫
Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GBK Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GBK
-5%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GBK

Giảm -5%
17,190,000₫ 18,050,000₫
Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK
-9%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK

Giảm -9%
22,490,000₫ 24,690,000₫
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG
-9%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG

Giảm -9%
32,390,000₫ 35,590,000₫
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK
-9%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK

Giảm -9%
38,990,000₫ 42,590,000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0X

49,900,000₫
Tủ lạnh Hitachi Inverter 573 lít R-SX800GPGV0 GBK Tủ lạnh Hitachi Inverter 573 lít R-SX800GPGV0 GBK
-11%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 573 lít R-SX800GPGV0 GBK

Giảm -11%
51,390,000₫ 57,650,000₫

Chứng nhận đại lý

Thu gọn