• Hitachi

Hitachi Inverter

Tủ lạnh Hitachi Inverter 275 lít R-B330PGV8 BSL

10,190,000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9 GBK

12,550,000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GBK

14,750,000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK

17,070,000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG

26,170,000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK

32,070,000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0X

49,900,000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 573 lít R-SX800GPGV0 GBK

41,090,000₫

Chứng nhận đại lý

Thu gọn