• Samsung

Samsung 2 cánh

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT19M300BGS/SV
-5%

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT19M300BGS/SV

Giảm -5%
6,580,000₫ 6,890,000₫
Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV
-14%

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV

Giảm -14%
6,790,000₫ 7,890,000₫
Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV
-23%

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV

Giảm -23%
7,440,000₫ 9,590,000₫

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV

7,240,000₫
Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV
-29%

Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV

Giảm -29%
7,990,000₫ 11,190,000₫
Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170BU/SV Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170BU/SV
-24%

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170BU/SV

Giảm -24%
10,340,000₫ 13,590,000₫
Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4190BU/SV Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4190BU/SV
-20%

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4190BU/SV

Giảm -20%
11,690,000₫ 14,590,000₫
Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BU/SV Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BU/SV
-25%

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BU/SV

Giảm -25%
9,490,000₫ 12,590,000₫
Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532BY/SV Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532BY/SV
-85%

Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532BY/SV

Giảm -85%
2,000,000₫ 12,790,000₫
Tủ lạnh Samsung Inverter 302 Lít RT29K503JB1/SV
-23%

Tủ lạnh Samsung Inverter 302 Lít RT29K503JB1/SV

Giảm -23%
8,490,000₫ 10,990,000₫
Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4190BU/SV Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4190BU/SV
1%

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4190BU/SV

Giảm 1%
12,450,000₫ 12,500,000₫

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4190BY/SV

18,040,000₫

Chứng nhận đại lý

Thu gọn