• Samsung

Điều hòa Samsung

Điều hòa Samsung Inverter 12000 BTU AR13BYAAAWKNSV

19,990,000₫

Điều hòa Samsung Inverter 12000 BTU AR13TYHYCWKNSV

8,150,000₫

Điều hòa Samsung Inverter 18000 BTU AR18TYHYCWKNSV

13,390,000₫

Điều hòa Samsung Inverter 9000 BTU AR09TYHQASINSV

Liên hệ

Điều hòa Samsung Inverter 9000 BTU AR10BYAAAWKNSV

17,790,000₫

Điều hòa Samsung Inverter 9400 BTU AR10TYHYCWKNSV

Liên hệ

Điều hòa Samsung Wind-Free Inverter 12000 BTU AR13TYGCDWKNSV

Liên hệ

Điều hòa Samsung Wind-Free Inverter 9400 BTU AR10TYGCDWKNSV

Liên hệ

Chứng nhận đại lý

Thu gọn