DANH MỤC SẢN PHẨM
 Bảng báo giá vận chuyển và lắp đặt Điện tử 179 
 Sản Phẩm  Tiêu Chí  Chi Phí Vận Chuyển  Hình thức lắp đặt 
 Tivi  Kích Thước  Dưới 10km  Trên 10km  Để bàn  Treo Tường  
 Từ 25 > 42"               100,000 10.000/km          50,000                 200,000
 Từ 43 > 54"               100,000 10.000/km        100,000                 250,000
 Từ 55 > 65"               150,000 15.000/km        100,000                 350,000
 Từ 70 - 75"               200,000 15.000/km        150,000                 400,000
 Từ > 85"               250,000 15.000/km        150,000                 700,000
 Tủ Lạnh  Dung tích  Dưới 10km  Trên 10km  Lắp đặt  Chân đế 
 Dưới 80 > 200l               100,000 10.000/km          50,000                 250,000
 Từ 201 > 300l               150,000 15.000/km          50,000                 300,000
 Từ > 300l               200,000 15.000/km        100,000                 350,000
 Máy Giặt  Loại máy giặt  Dưới 10km  Trên 10km  Lắp đặt  Chân đế 
 Lồng đứng               100,000 10.000/km          50,000                 300,000
 Lồng ngang               200,000 15.000/km          70,000                 350,000
 Điều Hòa  Công suất  Dưới 10km  Trên 10km   
 Từ 9.000 - 12.000 BTU               100,000 10.000/km   
 Từ 18.000 - 24.000 BTU               150,000 15.000/km   

 Lưu ý: 
 Lắp tủ lạnh và máy giặt với điều hiện tầng 1 (nếu phát sinh bê lên tầng hoặc gọi cẩu sẽ báo lại) 
Thu gọn