• Kangaroo
  • Sharp
  • Sunhouse

Nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG42AF1 4 lít

2,700,000₫

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG52AF1A 5 lít

3,580,000₫

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG55AF1 5.2 lít

2,900,000₫

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG55AF1A 5.2 lít

2,990,000₫

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG65AF 6.5 lít

3,620,000₫

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG6AF1 6 lít

2,584,000₫

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG8AF1A 8 lít

3,730,000₫

Nồi chiên không dầu Sharp KF-AF42MV-ST 4.2 lít

1,390,000₫

Nồi chiên không dầu Sharp KF-AF55EV-BK 5.5 lít

2,290,000₫

Nồi chiên không dầu Sharp KF-AF70EV-BK 7 lít

3,090,000₫

Nồi chiên không dầu Sharp KF-AF70EV-ST 7 lít

3,125,000₫

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4023W 3 lít

1,558,000₫

Chứng nhận đại lý

Thu gọn