• Daikin

Điều hòa Daikin 12000 BTU

Điều hoà Daikin 12000 BTU 1 chiều ATF35UV1V

Liên hệ

Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều FTF35UV1V

9,350,000₫

Điều hòa Daikin Inverter 12000 BTU 1 chiều ATKA35UAVMV

Liên hệ

Điều hoà Daikin Inverter 12000 BTU 1 chiều ATKQ35TAVMV

Liên hệ

Điều hòa Daikin Inverter 12000 BTU 1 chiều FTKA35VAVMV

6,100,000₫

Điều hòa Daikin Inverter 12000 BTU 1 chiều FTKB35WAVMV

7,600,000₫

Điều hoà Daikin Inverter 12000 BTU 1 chiều FTKB35WMVMV

Liên hệ

Điều hòa Daikin Inverter 12000 BTU 1 chiều FTKC35UAVMV

10,250,000₫

Điều hòa Daikin Inverter 12000 BTU 1 chiều FTKY35WAVMV

12,290,000₫

Điều hoà Daikin Inverter 12000 BTU 1 chiều FTKY35WMVMV

Liên hệ

Điều hoà Daikin Inverter 12000 BTU 1 chiều FTKZ35VVMV

11,300,000₫

Điều hoà Daikin Inverter 12000 BTU 2 chiều FTHF35VAVMV

12,940,000₫

Chứng nhận đại lý

Thu gọn