• Hitachi

Hitachi 4 cánh

Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK

17,070,000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG

26,170,000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK

32,070,000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0X

49,900,000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 573 lít R-SX800GPGV0 GBK

41,090,000₫

Chứng nhận đại lý

Thu gọn