• Kangaroo

Nồi chiên không dầu Kangaroo

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG42AF1 4 lít Nồi chiên không dầu Kangaroo KG42AF1 4 lít
-20%

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG42AF1 4 lít

Giảm -20%
2,700,000₫ 3,360,000₫
Nồi chiên không dầu Kangaroo KG52AF1A 5 lít Nồi chiên không dầu Kangaroo KG52AF1A 5 lít
-18%

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG52AF1A 5 lít

Giảm -18%
3,580,000₫ 4,350,000₫
Nồi chiên không dầu Kangaroo KG55AF1 5.2 lít Nồi chiên không dầu Kangaroo KG55AF1 5.2 lít
-16%

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG55AF1 5.2 lít

Giảm -16%
2,900,000₫ 3,450,000₫
Nồi chiên không dầu Kangaroo KG55AF1A 5.2 lít Nồi chiên không dầu Kangaroo KG55AF1A 5.2 lít
-30%

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG55AF1A 5.2 lít

Giảm -30%
2,990,000₫ 4,270,000₫
Nồi chiên không dầu Kangaroo KG65AF 6.5 lít Nồi chiên không dầu Kangaroo KG65AF 6.5 lít
-14%

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG65AF 6.5 lít

Giảm -14%
3,620,000₫ 4,170,000₫
Nồi chiên không dầu Kangaroo KG6AF1 6 lít Nồi chiên không dầu Kangaroo KG6AF1 6 lít
-14%

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG6AF1 6 lít

Giảm -14%
2,584,000₫ 2,980,000₫
Nồi chiên không dầu Kangaroo KG8AF1A 8 lít Nồi chiên không dầu Kangaroo KG8AF1A 8 lít
-16%

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG8AF1A 8 lít

Giảm -16%
3,730,000₫ 4,390,000₫

Chứng nhận đại lý

Thu gọn